„Korszerű oktatási feltételek megteremtése Pannonhalmán és Veszprémvarsányban”

„Korszerű oktatási feltételek megteremtése Pannonhalmán és Veszprémvarsányban”

NYDOP-5.3.1/A-10-2010-0006

A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás a „Korszerű oktatási feltételek megteremtése Pannonhalmán és Veszprémvarsányban” című projektje sikeres pályázat után 299.488.657,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyert 2011 februárjában, a Nyugat-dunántúli Operatív Programon (NYDOP) belül meghirdetett „Kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése” tárgyú pályázati felhívásán.

Az elnyert támogatás a projekt teljes elszámolható költségének 90 százaléka, így az önrész 33.276.518,- Ft, melyből Pannonhalma Város Önkormányzata 24.544.760 Ft-ot valamint Veszprémvarsány Önkormányzata 8.731.758 Ft-ot biztosít. A teljes önrész lecsökkent az EU Önerő Alapból nyert támogatással, 13.310.607,- Ft-tal, melyet a Kistérségi Társulás pályázott meg és nyert el.

A projekt átfogó célja volt a pannonhalmi kistérségben a projekt által érintett települések diákjai számára a XXI. századi, minőségi oktatás körülményeinek megteremtése, az egyenlő esélyek biztosítása és a társadalmi kohézió erősítése. A projekt megvalósítása és az eredmények hasznosítása által a kistérség a versenyképes tudás bázisává válhat, ahol a korszerűen és racionálisan kialakított közoktatási környezet megalapozza a pedagógiai és módszertani reformokat, támogatja a tartalomfejlesztést, az iskolai kudarcok csökkenését és a sajátos nevelési igényű tanulók integrációját. További cél volt a települések népességmegtartó képességének, a települések fiatal, képzett munkaerőt megtartó lehetőségeinek növelése, a helyi szükségletekre és településszerkezetre épülő közszolgáltatások racionális és költséghatékony működésének kialakítása.

A fejlesztések keretében Pannonhalmán az általános iskola két alacsonyhajlású tetővel fedett épületrésszel bővült, ahol helyet kapott 3 db új tanterem, akadálymentes mosdók, lift, raktár. Megvalósult az épület akadálymentes megközelíthetősége és mozgáskorlátozott parkoló kiépítése. Az energiatakarékos megoldások között szerepelt a nyílászárók cseréje, a homlokzati hőszigetelés, valamint a villamos hálózat korszerűsítése. Beszerzésre kerültek az új tantermek berendezési tárgyai.

Veszprémvarsányban az iskola bruttó 35 m2 épületrésszel bővült, ahol helyet kapott 1 db akadálymentesítést szolgáló lift, akadálymentes mosdó. Felújításra került a meglevő épület, ahol megtörtént a teljes villamos hálózat energiatakarékos korszerűsítése, kialakításra került orvosi szoba. Megvalósult a tornaterem akadálymentes megközelítése, valamint hőszigetelése és a villamoshálózat cseréje.

A kivitelezés befejezését követően 2013. januártól teljesen megújult környezetben folytathatják a tanulást az iskolák diákjai.

 

 

 

Elérhetőségeink
Központi elérhetőségeink

9027 Győr, Gesztenyefa u. 4.

Telefon: 96/314-222

Fax: 96/314-222

e-mail: hhp@hhp.co.hu