Egészségház felújítása Győrszemerén

"Egészségház felújítása Győrszemerén"

NYDOP-5.2.1/A-2008-0015

Győrszemere Község Önkormányzata 2008. június 4-én pályázatot nyújtott be a Nyugat-dunántúli Regionális Operatív Program keretében Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése/Kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás fejlesztése tárgyú pályázati felhívásra „Egészségház felújítása Győrszemerén” címmel. Az Irányító Hatóság az önkormányzat elképzeléseit megfelelőnek ítélte és így a NYDOP-5.2.1/A-2008-0015 azonosító számú projekt Támogatási Szerződése a döntést követően 2009.03.26. napján aláírásra kerülhetett.

Győrszemerén, a Felpéci út 119.sz. alatt lévő az 1960-as években épült volt óvoda épületének átalakítása révén kialakításra került az egészségügyi alapellátó szolgálatok szakmai igényeinek megfelelő egészségház, melyben helyet kapott a vegyes praxisú háziorvosi szolgálat, a védőnői szolgálat működéséhez szükséges infrastruktúra, az egészségfejlesztést szolgáló közösségi tér, mind kiscsoportos foglalkozások, mind nagyobb létszámot befogadó programok számára. Bejárati elkülönítéssel és munkaszervezéssel biztosított lett a tanácsadásra megjelenő egészségesek és a betegellátást igénybe vevők elkülönítése. Kialakításra került az orvos –beteg kapcsolat igényeinek megfelelő elrendezés, továbbá a dolgozók számára szociális helyiség, és a veszélyes hulladék tárolásának feltétele. Az épület és környezete a teljes körűen, komplex módon akadálymentesítésre került, így elősegítve a hátrányos helyzetű emberek bejutását és tájékozódását az épületen kívül és belül.

A kivitelező 2009. november 30-án fejezte be a munkálatokat, a használatbavételi engedélyezési eljárást követően az Egészségház teljes körűen a betegek, látogatók rendelkezésre áll.

Elérhetőségeink
Központi elérhetőségeink

9027 Győr, Gesztenyefa u. 4.

Telefon: 96/314-222

Fax: 96/314-222

e-mail: hhp@hhp.co.hu