A Pándzsa-balpart sokoróaljai településeinek vízrendezési koncepciója

A Pándzsa-balpart sokoróaljai településeinek vízrendezési koncepciója

NYDOP-4.1.1/B-11-2011-0031

Három éve készült el a Pándzsa-patak rekonstrukciója, amely Ravazd, Écs és Nyúl fő vízelvezető, befogadó csatornához való hatékonyabb csatlakozását segítette elő. A projekt célja a három település csapadékvíz-elvezetési problémáinak megoldása volt. A beruházás 314.769.417 Ft összegből valósult meg, melyhez a projekt keretében az Európai Unió és a Magyar Állam 283.292.475 Ft támogatást nyújtott. További sikeres pályázatoknak köszönhetően a települések összesen 31.476.942 Ft összegű önerő-támogatásban is részesültek.

A projekt három fázisban valósult meg. Szabályozni kellett a hegyből, a Vaskapu térségéből a vízmosásokon, majd egy löszfalba vájt vízmosáson, a Szurdikon át hömpölygő vizet, illetve a 82-es főút körüli, vízelvezető árkok állapotát is rendezni kellett. Új aszfalt utak, járdák készültek a hegyben, valamint betonozott árokrendszerek épültek ki a munkálatok során. Az átereszeket kibontották, átépítették, bővítették és megszűntették az áradatot visszafogó akadályokat.

A beruházás keretein belül Ravazdon a rendezett vízfolyás hossza összesen 3.531 m, Écsen 3425 m, Nyúlon pedig 2.701 m. Mindhárom településen készült zártszelvényű csapadékvíz-elvezető, illetve felújítottak nyílt árokszakaszokat, kiépítettek szilárd burkolatú mederrendszert, valamint útteknő burkolatot is.

 

 

Elérhetőségeink
Központi elérhetőségeink

9027 Győr, Gesztenyefa u. 4.

Telefon: 96/314-222

Fax: 96/314-222

e-mail: hhp@hhp.co.hu