Szolgáltatásaink

Szolgáltatásaink

A HHP Contact Kft. a munkatársak közel másfél évtizedes tapasztalatára építve az alábbi szakterületeken nyújt szolgáltatásokat megbízói részére:

Programozás és stratégiaalkotás
Projektfejlesztés
Pályázatírás
Projektmegvalósítás
Közbeszerzés
Oktatás, képzés

Dokumentumtárunkban hasznos információkhoz juthat hozzá, melyeket letölthető formában teszünk közzé.

 

Programozás és stratégiaalkotás
Magyarországon a területfejlesztési tervezés, programozás közel 20 éves múltra tekinthet vissza. Stratégiai tervezéssel foglalkozó munkatársaink részt vettek az első területi szintű tervek elkészítésében, s az eltelt időszakban felhalmozódott tapasztalatuk révén kiemelt szakértőivé váltak települési, kistérségi, megyei és regionális fejlesztési tervek (koncepciók, stratégiai és operatív programok, cselekvési tervek) elkészítésének.

Vissza a lap tetejére

Projektfejlesztés
Cégünk szakértői segítséget nyújt a projektötletek feltérképezésében, megbízóink különféle elképzeléseinek pontosításában, koordinálásában, a potenciális forrásokhoz és vonatkozó szabályokhoz történő hozzáigazításában, az ötletek projektté formálásában és azok kiválasztásában. A fejlesztések előkészítésekor munkatársaink az adott projekt komplex külső- és belső környezete alapján kialakítják projekttervet, összeállítják a komplex projekt-dokumentációt: projekttől függően tervdokumentáció, különböző hatástanulmányok, megvalósíthatósági tanulmány, költségvetés, gazdaságossági számítások, üzleti terv, marketingterv, humánerőforrás-terv.

Vissza a lap tetejére

Pályázatírás
Pályázatírási tevékenységünk jelenti egyben a pályázati és projektcélok összehangolását; a partneri együttműködés tervezését és koordinációját; a pályázati kiíráshoz illeszkedő, optimális cselekvési- és ütemterv meghatározását; a pályázati költségvetés összeállítását; a pályázati dokumentáció teljes összeállítását és formai ellenőrzését; a pályázat benyújtását és utánkövetését.

Vissza a lap tetejére

Projektmegvalósítás
A Európai Unió támogatásainak felhasználásához kapcsolódó komplex szabály és normarendszer meglehetősen sokrétű és komplex feladatellátást tesz szükségessé egy támogatott projekt lebonyolításakor. Szakértőink az alábbi magas szintű szolgáltatásokat biztosítják egy fejlesztési projekt megvalósításához kapcsolódóan:

  • projektmenedzsment tanácsadás
  • pénzügyi vezetés/tanácsadás
  • kapcsolattartás a megvalósítást koordináló intézményekkel
  • pénzügyi/szakmai/előrehaladási jelentések összeállítása
  • támogatásigénylési-folyamat koordinációja
  • kapcsolattartás az alvállalkozókkal, kivitelezőkkel; komplex monitoring-tanácsadás
  • partnerségi együttműködéshez kapcsolódó tanácsadás
  • projekt audit/könyvvizsgálat
  • projektzárás
  • utánkövetés

Vissza a lap tetejére

Közbeszerzés
Cégünk ügyvezetője, Páli János 20 éves beszerzői és közbeszerzői tapasztalattal rendelkező, a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói névjegyzékben (http://www.kozbeszerzes.hu/tevekenysegek/faksz/) szereplő közbeszerzési szakértő. Közbeszerzési eljárások lebonyolítása kapcsán vállaljuk: közbeszerzési szabályzat, közbeszerzési éves terv és éves statisztikai összegzés készítése, eseti és általános tanácsadás; közbeszerzési eljárás teljes bonyolítása; hirdetmények készítése; dokumentáció készítése; bontás, értékelés, eredményhirdetés; dokumentációs és monitoring tevékenység.

Vissza a lap tetejére

Oktatás, képzés
Széles elméleti szaktudáson alapuló, egyben gyakorlatorientált képzések lebonyolítása stratégiai tervezés, projektfejlesztés, pályázatírás, projektmenedzsment, vidékfejlesztés, közbeszerzés témakörökben.

Vissza a lap tetejére

Elérhetőségeink
Központi elérhetőségeink

9026 Győr, Tábor utca 32-34.

Telefon: +36309016106

e-mail: hhp@hhp.co.hu vagy palij@hhp.co.hu