Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések

TOP-2.1.3-15

A felhívás célja a települések belterületi csapadékvíz elvezetési, -gazdálkodási rendszerének fejlesztése, környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, az ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettség csökkentése, a felszíni vizek minőségének javítása, a további környezeti káresemények megelőzése. A fejlesztések esetében a cél a belterületre hullott csapadékvizek és felszín alól előtörő fakadó vizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, a belterületen áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák, belvíz elvezető rendszerek rendezése és a települések belterületének védelme a külterületeken keletkezett vizek káros hatásaitól.

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg teljes költség alapon a TOP beavatkozási területén: 28 035 millió Ft.

Támogatási kérelmet nyújthatnak be:

  • helyi önkormányzatok (GFO 321),
  • helyi önkormányzatok társulásai (GFO 327), (kivéve a megyei jogú városok önkormányzatait)

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. február 18-tól 2016. április 21-ig lehetséges.

Pályázati összefoglaló:

/webimages/files/Oesszefoglalo_TOP213_15_Vas_megye.pdf

/webimages/files/Oesszefoglalo_TOP213_15_GYMS_megye.pdf

A pályázati felhívás az alábbi hivatkozáson érhető el:

https://www.palyazat.gov.hu/node/57171

Elérhetőségeink
Központi elérhetőségeink

9027 Győr, Gesztenyefa u. 4.

Telefon: 96/314-222

Fax: 96/314-222

e-mail: hhp@hhp.co.hu