BM EU Önerő Alap

A pályázat célja:
Központi költségvetési forrás biztosítása a helyi önkormányzatok és társulásaik 2007-2013 programozási időszak európai uniós, valamint a Svájci-Magyar Együttműködési Program fejlesztési pályázatainak a legkésőbb 2016-ban megvalósuló projektrészéhez kötődő saját forrás kiegészítéséhez és 2016. december 31-éig  történő lehívásához.

Pályázati alcélok:
1. vízgazdálkodási cél
a) vízrendezési és csapadékvíz-elvezetés
b) árvízvédelem
c) ivóvízminőség-javítás
2. környezetvédelmi cél
a) települési szilárdhulladék-kezelés
b) települési hulladék-gazdálkodási rendszerek kialakítása
c) szennyvízelvezetés és -tisztítás
d) önkormányzati feladatok ellátását szolgáló energia-hatékonyság növelése
3. szociális város-rehabilitáció
4. egészségügyi alapellátást, járóbeteg-szakellátást ellátó intézmények fejlesztése
5. bölcsődei, óvodai és általános iskolai ellátást nyújtó intézmények fejlesztése
6. belterületi közutak, kerékpárutak fejlesztése

Keretösszeg:
Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet II. 3. pont szerinti Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése jogcímen a pályázati célra 16 900,0 millió forint áll rendelkezésre.

A pályázati adatlap benyújtása elektronikus úton a miniszter által üzemeltetett ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül, az erre a célra kialakított pályázati felületen történik.

Pályázatok benyújtásának határideje, pályázati adatlap elektronikus kitöltésének és lezárásának határideje: 2015. október 1. 16 óra.

A pályázati felhívás az alábbi linken letölthető:

/webimages/files/BM Eu oenero Palyazati Kiiras 2015(1).pdf

 

Elérhetőségeink
Központi elérhetőségeink

9027 Győr, Gesztenyefa u. 4.

Telefon: 96/314-222

Fax: 96/314-222

e-mail: hhp@hhp.co.hu