Kincses kultúróvoda 2016

A pályázat célja:

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma fontosnak tartja, hogy az óvodai és kulturális területen meglévő értékeket elismerje, és az óvodai és a kulturális intézményrendszer együttműködését erősítse. A múzeumoknak, könyvtáraknak, közművelődési és művészeti intézményeknek kiemelt szerepe van a gyermekek személyiségformálásában, identitásuk erősítésében, képességeik kibontakoztatásában, erkölcsi és érzelmi fejlődésük ösztönzésében. Ennek érdekében szeretnék elősegíteni, hogy az óvodák egyre tudatosabban vegyék igénybe a kulturális intézmények küldetéséből fakadó, nevelést segítő programokat, és a kulturális tartalmak minél sokrétűbben épüljenek be az óvodák helyi pedagógiai programjába.

A pályázók köre:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott, belföldi székhelyű óvodák, fenntartótól függetlenül. A "Kincses Kultúróvoda 2016” címet a nyertes pályázó a nyertesek listájának közzététele napjától számított három naptári éven keresztül használhatja. A cím a három éves periódus végén újabb pályázat útján ismét megszerezhető. A "Kincses Kultúróvoda 2016” címet 10 intézmény nyerheti el.

A pályázatok benyújtási határideje: 2015. október 15.

A pályázatról bővebb információ az alábbi linken érhető el:

http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/kozneveleseert-felelos-allamtitkarsag/hirek/iden-eloszor-lehet-palyazni-kincses-kulturovoda-cimre

Pályázati felhívás:

/webimages/files/palyazati felhivas - Kincses Kulturovoda 2016.pdf

Elérhetőségeink
Központi elérhetőségeink

9027 Győr, Gesztenyefa u. 4.

Telefon: 96/314-222

Fax: 96/314-222

e-mail: hhp@hhp.co.hu