GINOP-2.3.3-15

Kutatási infrastruktúra megerősítése – nemzetköziesedés, hálózatosodás

A felhívás indításának indokoltsága a hazai kutatási infrastruktúra nemzetközi versenyképességének erősítése, a nemzetközileg versenyképes tudás-centrumok létrejöttének támogatása, segítve ezzel a sikeres nemzetközi kutatási együttműködések kialakítását, elmélyítését.

A konstrukció keretében kizárólag olyan kutatási eszköz, illetve infrastruktúra-beszerzés, építés vagy korszerűsítés támogatható, amely nemzetközi kutatási infrastruktúrákban – így például az ESFRI Roadmap-ban szereplő kutatási infrastruktúrákban – való magyar részvételt, illetve azokhoz való csatlakozást tesz lehetővé, valamint hozzájárul a Horizont 2020 program keretében támogatott programokhoz, elősegítve a nemzetközi és a hazai hálózatosodást és kutatási együttműködéseket, a hazai tudásközpontok nemzetközi versenyképességének megszerzése, illetve megőrzése érdekében. Ennek révén erősíthető a különböző nemzetközi kutatói hálózatokban való sikeres magyar részvétel és pozíció, különös tekintettel a H2020 különböző kezdeményezéseiben és programjaiban való hazai részvétel növelésére.

 

Támogatható tevékenységek bemutatása

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:

· a tárgyi eszközökre és immateriális javakra irányuló beruházási tevékenységek (önállóan támogatható),

· a kutatási eszközhöz feltétlenül szükséges épület építése, korszerűsítése, és a szükséges alap infrastrukturális fejlesztések (önállóan nem támogatható),

· projekt előkészítés (önállóan nem támogatható),

· projekt menedzsment (önállóan nem támogatható),

· tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos szolgáltatás igénybevétele (önállóan nem támogatható),

· szolgáltatás igénybevétele (önállóan nem támogatható)

 

 A pályázatok benyújtása 2015. október 15-től 2017. október 15-ig lehetséges

A pályázati felhívás az alábbi hivatkozáson érhető el:

http://palyazat.gov.hu/doc/4502

Pályázati összefoglaló:

/webimages/files/Oesszefoglalo_GINOP_233_Kutatasi infrastruktura megerositese.pdf

Elérhetőségeink
Központi elérhetőségeink

9027 Győr, Gesztenyefa u. 4.

Telefon: 96/314-222

Fax: 96/314-222

e-mail: hhp@hhp.co.hu