„Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése”

TOP-4.1.1-15

A Felhívás célja az egészségügyi ellátórendszer fejlesztése az egészségügyi alapellátást biztosító intézmények szolgáltatásainak és infrastrukturális feltételeinek korszerűsítése által.

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg összes elszámolható költség alapon a TOP beavatkozási területén: 14 864 millió Ft.

Támogatási kérelmet nyújthatnak be:

a) Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 31);

b) Helyi önkormányzatok és társulásaik (GFO 321, 327);

c) Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások által létrehozott gazdasági társaságok, amelyekben az önkormányzatok többségi tulajdonrésszel6 rendelkeznek (GFO 57);

d) Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil szervezetek a 2011. évi CLXXV. törvény alapján (GFO 529, 563, 565, 569);

e) Egyházi jogi személy (továbbiakban: egyház) (GFO 55);

f) Egyéb, jogi személyiségű non-profit szervezetek (GFO 59);

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. február 15-től 2016. május 4-ig lehetséges.

Pályázati összefoglaló:

/webimages/files/Oesszefoglalo_TOP411_15_GYMS_megye.pdf

/webimages/files/Oesszefoglalo_TOP411_15_Vas_megye.pdf

A pályázati felhívás az alábbi hivatkozáson érhető el:

https://www.palyazat.gov.hu/node/57179

Elérhetőségeink
Központi elérhetőségeink

9027 Győr, Gesztenyefa u. 4.

Telefon: 96/314-222

Fax: 96/314-222

e-mail: hhp@hhp.co.hu