Civil szervezetek működési célú támogatása 2016.

Megjelent a Nemzeti Együttműködési Alap 2016. évre vonatkozó működési pályázati kiírása (NEA-16-M).
A pályázatok lebonyolításával kapcsolatos feladatokat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő látja el. A működési kiírás egységes szerkezetben, egy pályázati kiírás keretében jelent meg minden kollégium tekintetében.

A pályázat célja a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése, a civil szervezetek működési költségeihez való hozzájárulás révén.

A rendelkezésre álló forrás 2 151 308 000 Ft Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 54. alcím Nemzeti Együttműködési Alap fejezeti kezelésű előirányzat [ÁHT: 332995] terhére az alábbi bontásnak megfelelően:
- szövetségek részére 4 %.
- egyesületek (nem szövetségek) és alapítványok részére 96 %.

A keretösszeg a Kollégiumok között egyenlő arányban kerül felosztásra:

KollégiumA működési pályázati keretösszeg (Ft)A működési pályázati keretösszegből szövetségek részére szétosztható keretA működési pályázati keretösszegből egyesületek (nem szövetségek) és alapítványok részére szétosztható keret
Közösségi környezet430 261 60017 210 464 Ft413 051 136 Ft
Mobilitás és alkalmazkodás430 261 60017 210 464 Ft413 051 136 Ft
Nemzeti összetartozás430 261 60017 210 464 Ft413 051 136 Ft
Társadalmi felelősségvállalás430 261 60017 210 464 Ft413 051 136 Ft
Új nemzedékek jövőjéért430 261 60017 210 464 Ft413 051 136 Ft


A pályázat benyújtásának határideje:

Közösségi környezet kollégium - 2016.01.04.
Mobilitás és alkalmazkodás kollégium - 2016.01.07.
Nemzeti összetartozás kollégium - 2016.01.05.
Társadalmi felelősségvállalás kollégium - 2016.01.05.
Új nemzedékek jövőjéért kollégium - 2016.01.06.

A Pályázati kiírás az alábbi oldalon érhető el:

http://www.civil.info.hu/web/nea/palyazatok


 

 

 

Elérhetőségeink
Központi elérhetőségeink

9027 Győr, Gesztenyefa u. 4.

Telefon: 96/314-222

Fax: 96/314-222

e-mail: hhp@hhp.co.hu