A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével

TOP-1.4.1-15

A gyermekjóléti alapellátásokhoz (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde), valamint az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítását és a szolgáltatások minőségének fejlesztését szolgáló felhívás fő célja a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatása, a családok segítése. A felhívás lehetőséget biztosít arra is, hogy az intézményes fejlesztéseken túlmenően (bölcsőde, mini bölcsőde, óvoda-bölcsőde, mint többcélú intézmény) támogatja a rugalmasabb és egyszerűbb működési feltételekkel létrehozható bölcsődei ellátási formákat, így a családi bölcsődét is, annak érdekében, hogy a helyi igényeken alapuló leghatékonyabb megoldást lehessen kialakítani az adott térségben, illetve a településen.

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg összes elszámolható költség alapon a TOP beavatkozási területén: 37 672 millió Ft.

Támogatási kérelmet nyújthatnak be az intézmények fenntartói/az ingatlanok tulajdonosai:

a)Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 31);

b) Helyi önkormányzatok és társulásaik (GFO 321, 327);

c) Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok és társulásaik (GFO 351, 353, 371, 373);

d) Egyházi jogi személy (továbbiakban: egyház) (GFO 55);

e) Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil szervezetek a 2011. évi CLXXV. törvény alapján (GFO 529, 563, 565, 569);

f) Közalapítvány (GFO 561);

g) Nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 57; GFO 599);

h) Önkormányzat többségi tulajdonában lévő vállalkozások (GFO 119).

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. március 21-től szeptember 21-ig lehetséges.

Pályázati összefoglaló:

/webimages/files/Oesszefoglalo_TOP141_15_GYMS_megye.pdf

/webimages/files/Oesszefoglalo_TOP141_15_VAS_megye.pdf

A pályázati felhívás az alábbi hivatkozáson érhető el:

https://www.palyazat.gov.hu/node/57291
 

Elérhetőségeink
Központi elérhetőségeink

9027 Győr, Gesztenyefa u. 4.

Telefon: 96/314-222

Fax: 96/314-222

e-mail: hhp@hhp.co.hu